Trigger Points دانلود رایگان HD 720p


Trigger Points دانلود رایگان HD 720p

Trigger Points بارگیری رایگان در HD 720p (874 MB)

Trigger Points Download Free HD 720p از تمرکز ماشه ممکن است توسط متغیرهای مختلفی از جمله فشار بیش از حد عضله شدید یا مداوم ، اعمال سایر تمرکزهای ماشه (کلید / ماهواره ، اساسی / اختیاری) ، بیماری ، درد روانی (از طریق تحریک اساسی) ایجاد شود. ) ، شخصیت های ناهموار هموستاتیک ، آسیب مستقیم به ناحیه ، آسیب دیدگی (به عنوان مثال ، تصادف خودکار که تعداد زیادی از ماهیچه ها را تحت فشار قرار می دهد و باعث تمرکز لحظه های لحظه ای می شود) رادیکولوپاتی ، آلودگی ها و مشکلات پزشکی ، به عنوان مثال ، کشیدن سیگار. . این ساختارها به عنوان یک محدودیت نزدیک در تعداد رشته های عضلانی در یک عضله بزرگتر یا عضله تشکیل می شوند. بدین ترتیب می توانید لیگامان ها و تاندون های مربوط به عضله را بکشید و در جایی که عضلات وجود نداشته باشد می تواند باعث ایجاد عذاب عمیق در داخل مفصل شود. فرضیه حدس و گمان هماهنگ بیان می کند که محرک ساختار را از بالای رسیدن استیل کولین متمرکز می کند که باعث ایجاد دپلاریزاسیون پشتیبانی شده از رشته های عضلانی می شود. مطمئناً ، نقطه ماشه دارای یک ساختار بیوشیمیایی غیر عادی با همگرایی های افزایش یافته استیل کولین ، نورآدرنالین و سروتونین و پایین آمدن و کمبود در ساختارهای مرتبط است. این طراحی آگونی در عضلات مسیرهای عصبی صریح را دنبال می کنند و به سرعت نقشه برداری شده اند تا شناسه عامل عذاب ایجاد کننده را در نظر بگیرند. بسیاری از تمرکز ماشه ها طرح های عذاب را پوشش می دهند ، و برخی اتصالات حلقوی مساوی را ایجاد می کنند که برای تخلیه آنها باید بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد. سازندگان با آنچه که یک نقطه شروع را تشکیل می دهد ، قبول نمی کنند ، اما ارزیابی معمولاً در مورد عوارض جانبی ، مثال های عذاب و کتابچه راهنمای کاربر فکر می کند. تپش قلب بطور معمول در عضلات باند محكمی وجود دارد كه فوكوس ماشه ای دارد و می توان یك دستگیره سخت را حس كرد. به طور مرتب با حرکت دادن انگشت خود در مقابل عنوان عضله ، یک واکنش تند و سریع می تواند در عضله احساس شود. این واکنش تند و سریع ، واکنش “برنده بزرگ یا بزرگ” را در عضله باعث انقباض آن می شود. فشار آوردن به عضله تحت تأثیر اغلب می تواند عذاب را عذاب دهد. دسته های فوکوس ماشه در بخشی از عضلات بزرگتر طبیعی است ، به عنوان مثال ، جمع آوری گلوتئوس (gluteus maximus ، gluteus medius و gluteus minimus). به طور مرتب در محله یک نقطه شروع وجود دارد. IMDB

مطلب مرتبط  RoboCop 2 دانلود رایگان HD 720p
You may also like: سوء رفتار 2020

Trigger Points دانلود رایگان HD 720p

The post Trigger Points Free Download HD 720p برای جدیدترین در FoxMov منتشر شد.

Trigger Points دانلود رایگان HD 720p
فاکس مووی

پاسخی بگذارید